Teknisk handbok - Växjö kommun

I vår tekniska handbok hittar du, som arbetar med planering, projektering och byggnation, information om standard för utformning av allmän plats i Växjö kommun.

Så använder du Teknisk handbok

Syftet med Teknisk handbok är att vara din vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande, samt drift och underhåll på allmän plats inom Växjö kommun.

Teknisk handbok innehåller regler och anvisningar och är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar.

 

Tyck till om Teknisk handbok

Vi vill gärna att du lämnar dina synpunkter om innehållet eller om du saknar någon information i Teknisk handbok?

Fyll i formuläret Tyck till om Teknisk handbok.