Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

De nominerade till 2021 års Träbyggnadspris är:

  • Anders Persson
  • Förskolan Äventyret
  • Arkitektbolaget
  • Micropower

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2021 kommer att presenteras den 28 oktober – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Om träbyggnadspriset

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur. De nominerade är utsedda av en jury som består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Anders Persson, Midroc Property Development Bitr. Affärschef

Juryns motivering till nomineringen av Anders Persson:
Anders Persson är en ambitiös person som enträget tror och jobbar för utvecklingen av bostadsbyggnation i trä, och vågar prova nya lösningar i samverkan med forskningen och akademin.

Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under senaste åren. För sin vilja att prova det som upplevs som gränserna för träbyggandet idag nomineras han till Växjös träbyggnadspris 2021, för inga förändringar sker utan tydliga pionjärer som utmanar det gällandet läget.

Anders Persson

Anders Persson, biträdande affärschef Midroc Properties

Arkitekt: LBE Arkitekt & Oskar Årewall
Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Peab Sverige AB
Material: Förskolan Äventyret består huvudsakligen av trä.
Husets väggar byggdes som färdiga moduler inne på fabrik, och monterades därefter på plats. På lågdelarna och på de tillhörande komplementbyggnaderna kläs taket med sedum.

Juryns motivering till nomineringen av Förskolan Äventyret:
Förskolan har med sin placering landat mitt i skogen, vackert och anpassat till plats och natur. Ett trevligt projekt som inte bara är en fin förskola, utan också har en hög arkitektonisk kvalité i samklang med omgivningen och där huset håller sig på ett mycket lätt sätt till naturens topografi och vegetation. En ambitiös arkitektur för de viktigaste, våra barn.

Exteriörbild på förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret. Foto: Oskar Årevall

Arkitektbolaget
Arkitektkontor beläget i Växjö

Juryns motivering till nomineringen av Arkitektbolaget:
Arkitektbolaget har jobbat i många år, både systematiskt och ihärdigt i både stora och små projekt för det vackra träbyggandet. Att kombinera hög arkitektonisk kvalité och vackra detaljer med ett tydligt hållbarhetsfokus med trä som ett viktigt element är deras styrka.

Att vara en samhällsaktör som med arkitekturens hjälp påverkar byggindustrin och politiken för att gå än längre i strävan för att skapa helt genom hållbara hus, hus där trämaterial med sina olika egenskaper ersätter mindre hållbara alternativ, både i bostäder, och i kommersiella och publika lokaler.

Gruppfoto personal Arkitektbolaget

Arkitektbolaget Foto: Patrik Sundström, Bläck

Arkitekt: Arkitekbolaget
Byggherre: Micropower
Byggentreprenör: GBJ Bygg
Material: limträstomme i utförandet pelar-balksystem.
Bjälklaget är ett HDF bjälklag från starka. Ytterpanelen är en finsågad granläkt som är behandlad på fabrik med organowood.

Juryns motivering till nomineringen av Micropowers kontor:
Micropower har med tydliga önskningar och samverkan med entreprenör och arkitekt använt trä på rätt sätt där det gör nytta och skapat en ljus, trivsam och modern arbetsplats som visar att trä och träbyggnader är uppskattade som kreativa utrymmen för framtidens företag.

Det är verkligen betydelsefullt att man använder träbyggnadstekniken till att symbolisera och manifestera den nya gröna teknologin, och att göra det på ett så fint och ambitiöst sätt både inifrån och ut och inkludera vikten av den biologiska mångfalden genom stora och tilltagna yttre blomsterrabatter som omger huset och blir blickfånget ut genom fönstren från insidan.

Exteriörbild på Micropowers nya lokaler

Micropower. Foto: Patrik Sundström, Bläck

Anders Persson

Anders Persson är en ambitiös person som i sin roll hos Midroc, med stöd av ledningen, finner alternativa lösningar och applikationer inom träbyggnation. Det första stora projektet var Lagerhuset i Eslöv 2006, en hundraårig lagerlokal som räddades från rivning och omvandlades till då Sveriges högsta bostadshus i trä med sina 11 våningar. Ett projekt som gav många insikter till kommande projekt.

När det var dags för detaljplanen för Limnologen i Växjö så var kommunens önskan hus i trä. Med entreprenörer och leverantörer mogna för utmaningen föddes ett prisat trähuskvarter fram. 2010 mottog Limnologen stora samhällsbyggnadspriset.

De goda resultaten med Limnologen gav råg i ryggen och ur det har nya projekt kommit som Vallen, Ekologen och nu Biologen. Varje nytt projekt har gett nya insikter. Bland annat har man kunnat utvärdera praktiska detaljer som brandsäkerhet,, akustik, grundläggning, bra inomhusklimat och framför allt jämföra kostnaderna mot att bygga i betong.

Anders sitter också med i CBBT som står för Centrum för boende och byggande i trä, ett initiativ från Växjö, med näringsliv från just Växjö och verkande i Växjö. En stark koppling från stiftelsen till LNU där CBBT bidrar ekonomiskt för att stötta forskningen inom träteknik.

Anders är en engagerad deltagare, och har utnyttjat nätverket positivt. Vilket gjort att forskare på LNU får utmana sina tankar om ex fasadbeklädnad med obehandlad granpanel som skulle kunna vara på Midrocs pågående projekt, och där de får testa just detta på ett sågverk, som också är delaktiga i CBBT.

-Jag kan inte med ord uttrycka annat än stolthet. Det blir en bekräftelse på mitt engagemang kring träbyggnad. Det som en gång startade som en utmaning för att tillgodose efterfrågan har med åren vuxit till att bli en passion där både själ och hjärta tar stor plats. Jag hade inte utan att vara en del av Midroc kunnat uppnå de resultat som blivit till genom våra projekt. Vi jobbar med hög transparens kring de erfarenheter och insikter vi får, då vi välkomnar fler aktörer att vilja bygga i trä. Anders Persson, bitr affärschef Midroc Properties.

Förskolan Äventyret

Uteförskolan Äventyret på Norremark har fått nya större lokaler. Den nya förskolan ligger likt den gamla på Norrastugan 2. Ytan på den nya förskolan är 1280 kvadratmeter och har plats att ta emot 80 barn, vilket är en fördubbling mot den tidigare förskolan. Skolan är byggd efter certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER.

Utformningen är inspirerad av ljusspelet i tallskogen, där skuggor från pelare och tak får vandra över träfasaden under dagen. Skärmtaket mot söder ger en fin vindskyddad miljö för utelek och sovplatser för de yngsta. Mot öster sänker sig taket ner mot en skogsbacke. Utemiljön är utformad som en utflykt i skogen, med träkojor och samlingsplatser på gräsytor och i skogsbrynet.

Kvällstid lyser ateljéer och bibliotek på övervåningen, som lyktor över sedumtaket under. Förskolan är byggd helt i trä. Stomme och bjälklag är av limträ och fanérbalkar. Ytterväggarna är fabriksbyggda träregelväggar.

-Vår tanke med utformningen var att huset skulle vara i samklang med den omgivande miljön, inbäddad i tallskogen. Växjö kommun och Vöfabs vilja att använda trä som byggmaterial var avgörande för husets uttryck, där träet fått sätta tonen för stämningen. Det är roligt att Äventyret uppmärksammas, vi hoppas att det har blivit en miljö där barnen och verksamheten trivs! Avslutar Oskar Årevall, arkitekt för projektet.

-För oss på Vöfab känns det naturligt att verka för fler nybyggnationer i trä. Det sker i samklang med Växjö kommuns målsättning. Vi är stolta att ha uppfört en förskola helt i trä så väl anpassad till kringliggande miljö och dess verksamhet. Det är ett kvitto på att vi lyckats när ett av våra projekt åter igen är nominerat till Träbyggnadspriset, säger Christer Carlsson, VD Vöfab.

Arkitektbolaget

Arkitektbolaget är ett arkitektkontor som arbetar nära sina kunder och är engagerade i att det lokala samhällsbyggandet ska vara en del av det globala. Genom att verka i Småland så arbetar de nära träindustrin och lyfter in den i sina projekt genom träarkitektur och innovativa lösningar med trä som material. Deras ambition är att skapa hållbara och varaktiga lösningar som man vill behålla och bevara. I snart 30 år har de förordat och ritat trähus som smyckar så väl Växjö stad som andra platser.

Arkitektbolaget är en av initiativtagarna till nätverket By2030. En plattform, inom Smart housing Småland, för regionalt hållbart samhällsbyggande. Deras ambition med By2030 är att förenkla samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och stat.

Även små saker gör stor skillnad. Arkitektbolaget verkar på alla plan för att göra det som är mest hållbart. De är till exempel utsedda till årets mest cykelvänliga arbetsplats i Växjö.

-Vi är stolta och hedrade att Växjö kommun för andra gången uppmärksammar vårt långa och engagerade arbete i träarkitekturens tjänst. Vår drivkraft är att skapa vackra miljöer för alla och att göra det med varsamhet med våra gemensamma resurser. Karin Hård Af Segerstad, VD och delägare Arkitektbolaget.

Arkitektbolaget ligger även bakom Micropowers nya lokaler.

Micropower Group

Micropower är en koncern som verkar för att utveckla och leverera laddlösningar för batterier och strömförsörjning. Företaget grundades 1984 i Tävelsås men är nu en världsledande internationell koncern. Varje år levererar de mer än femhundra tusen batteriladdare, Li-jon-batterier och strömförsörjningsaggregat.

Som ett led i den stigande efterfrågan på Li-Jon-batterier investerade Micropower i en ny anläggning i Växjö. Den nya fabriken har en generös yta på 6800 kvadratmeter. Med hjälp av Arkitektbolaget har de skapat plats för tillverkning och kontor i lokaler med medvetna och noga utvalda materialval och konstruktioner. Träet har fått ta en självklar plats i så väl stomme som exteriöra och interiöra lösningar med till exempel ljuddämpande ribb. Kringliggande utemiljö är dessutom framtagen för att främja den biologiska mångfalden.

Micropower arbetar sedan många år tillbaka för att våra produkter skall produceras hållbart och energisnålt. De senaste åren har CO2-avtrycket kommit ännu mer i focus och en byggnation i trä är i detta sammanhang att föredra. Dessutom ger det en trivsam arbetsmiljö för vår personal. I vårt samarbete med Arkitektbolaget har vi fått fram en byggnad som vi alla är väldigt nöjda med. Att vi även blivit nominerade till träbyggnadspriset är vi oerhört stolta över. Thomas Svensson, Micropowers grundare och VD för Micropower Fastighet AB.


Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla

När kommer vinnaren att utses?

Vinnaren av Träbyggnadspriset 2021 kommer att presenteras den 28 oktober, 2021 – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Dessa publiceras sedan på Växjö kommuns webbplats. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få priset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö- Europas första Moderna Trästad Länk till annan webbplats.. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022