Vallvikens förskola

Från och med den 1 juni 2019 flyttade Ryttargårdens förskola till Vallvikens nya lokaler. Vi erbjuder en Reggio Emilia-inspirerad förskola med nybyggda ljusa lokaler och en stor fantastisk utegård med utsikt över Växjösjön. Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet och nyfikenhet förstärks och utvecklas. Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt, där val av projekt initieras av pedagogerna och arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen. Alla får bli sitt bästa jag hos oss på Vallvikens förskola.

Kontakt och sjukanmälan - avdelningar

Linden

Telefon: 0470-59 95 54

Eken

Telefon: 0470-59 95 55

Kastanjen

Telefon: 0470- 59 95 56

Lönnen

Telefon: 0470-59 95 57

Boken

Telefon: 0470- 59 95 58

Biträdande rektor Linda Briggler

Telefon: 0470-431 36 
E-post: linda.briggler@vaxjo.se

Rektor Anette Rang
Telefon: 0470-79 65 78
E-post: anette.rang@vaxjo.se

Hitta till oss på Vallvikens förskola

Förskolan tillhör södra området.
Besöksadress: Södrabogränd 2
Vallvikens förskola - karta i Google maps Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Förskola och skola