Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund dit du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

Nämndernas sammanträdestider 2017

Nämnd eller styrelse
jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Kommunfullmäktige24

21
18
16
13, 14
-
29 
-
17 
21 
19
Kommunstyrelsen10 
7
7

2, 30

-
15
5

7
5
Byggnadsnämnden25 
22 
23
27
24
26

28 
28 
25 
15 
13 
Kultur- och fritidsnämnden-
8


3
7

30
27
25 
22 
20 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
17
21
14
11
9
7
-
-
12
10
14
12
Nämnden för arbete och välfärd

1, 29
26
24
21
-
30 
20
18 
22
20
Omsorgsnämnden-
8
29 

17
21


13 
25 
29 
20
Tekniska nämnden26 
27
30
20 
24
15
-
31
28
19
23
14 
Utbildningsnämnden18

15 
19 
10
2118
15 
13 
Valnämnden
-
16
-
 -
11
-

-
14
-
16

Överförmyndarnämnden17
14
14 
11 
 9
20
-
22 
12
10 
14 
12

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati