Självservice, e-tjänster och blanketter

Här har vi samlat alla våra blanketter och e-tjänster för att du ska kunna utföra ärenden när det passar dig. Tjänsterna är sorterade efter de ämnen som presenteras här nedanför.

Den här ikonen betyder att du behöver e-legitimation.

Den här ikonen betyder att du loggar in på annat sätt eller inte behöver logga in alls.

Den här ikonen betyder att det är en blankett.

Det finns även e-tjänster som inte kräver någon inloggning alls, eller där du får inloggningsuppgifter hemskickade.

Mina sidor

Skapa och följ dina ärenden, läs dina meddelanden.

Felanmäl och lämna synpunkter

Anmäl trasig gatubelysning
eller annat fel. Tyck till, ge oss beröm eller klagomål.

Medborgarförslag

Ditt förslag tas upp i en politisk nämnd.

Borgerlig vigsel

Här kan ni boka borgerlig vigsel.

Förskola och skola

Ansök om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Stöd och omsorg

Söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka bidrag.

Bygga och bo

Söka bygglov, beställa sophämtning, läsa din vattenmätarställning eller ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

Parkering

Här kan du kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Se och göra

Anmäla evenemang, boka dator och studiebesök på biblioteket, föreningar kan ansöka om bidrag och stöd.

Näringsliv

Hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller alkoholtillstånd eller lämna in ett förslag på utmaning av kommunens verksamhet.

Studiebesök

Vi erbjuder skolklasser, organisationer och andra kommuner att besöka oss. Det är ett bra sätt att lära sig mer om ett speciellt ämne.