Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.  Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. 

Presidium

Ordförande
Anna Tenje (M)

1:e vice ordförande
Åsa Karlsson Björkmarker (S)

 2:e vice ordförande
Per Schöldberg (C)

 

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i arbetsutskottet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Politik och demokrati