Hjälp och stöd

Här finns information om olika former av hjälp. Klicka på rubrikerna så får du veta mer.

Bostadsanpassning
Om du har en funktionedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Dagverksamhet
Det finns flera olika dagverksamheter i Växjö. Hit får den som vårdas i hemmet komma för att du som anhöriga ska få avlastning och tid för dig själv.

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar med stöd i olika former, till exempel genom hembesök, familjesamtal och enskilda samtal.

Fixartjänsten
Du som har fyllt 67 år och bor i Växjö kommun kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet.

God man och förvaltare
En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Hjälpmedel
Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.

Kontaktperson
En kontaktperson kan vara en hjälp för dig som är äldre och känner dig ensam. Kontaktpersonen träffar du regelbundet och ni gör saker tillsammans som du är intresserad av. 

Korttidsvistelse
Om du av olika anledningar inte kan få den hjälp du brukar få i hemmet finns möjlighet att få komma till ett tillfälligt boende.

Ledsagarservice
Behöver du någon som följer med dig till och från aktiviteter, som att besöka vänner, delta i fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter? Då kan du få ledsagning av någon som följer med dig.

Matdistribution
Du som bor hemma och har svårt att laga din egen mat, kan få en färdiglagad måltid levererad direkt hem till dig.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
För dig som är rörelsehindrad finns det möjlighet att söka ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet är personligt.

Rehabilitering
Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning och är till för att du ska kunna återfå eller behålla din funktionsförmåga så att du kan klara av din vardag.

Samordnad individuell plan
Om du har behov stöd och vård från flera olika verksamheter kan du få en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Seniorlots
Det kan vara svårt att hitta rätt i flödet av information som kommer idag. Seniorlotsens uppdrag är att hjälpa dig som är över 65 år och/eller dina anhöriga, att hitta rätt bland de aktiviteter, tjänster och insatser som finns i samhället.

Syn- och hörselinstruktör
Har du syn- eller hörselnedsättning kan du få hjälp, stöd och råd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Telefonservice
Telefonservice innebär att personal från ett äldreboende eller en hemtjänstgrupp ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra efter att allt står rätt till.

Trygghetslarm
Ett trygghetslarm är till för dig som upplever det otryggt att vara ensam hemma och vill ha möjlighet att kalla på hjälp om något skulle hända dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Stöd och omsorg