Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Föräldramöte för årskurs 1

Växjö Katedralskola bjuder in till informationskväll måndag den 10 september 2018

Tid: 18.00 Ekonomiprogrammet (EK), International Baccalaureate (IB) och Naturvetenskapsprogrammet (NA).

Tid: 19.00 Estetiska programmet (ES), Humanistiska programmet (HU) och Samhällsvetenskaps­programmet (SA).

Samling i Katedralskolans aula

Program

  • Gymnasiechef Henrik Ahlin hälsar välkommen.
  • Rektor Fredrik Abrahamsson, Jonas Edh, Sophie Svensson Bruschi och Johan Wingren informerar om skolan och uppstarten.
  • Niklas Oden informerar om projektet Tobaksfri skola.
  • Information om gymnasieexamen och betygssystem.
  • Samling klassvis under ledning av mentorerna.
  • Kaffe serveras i matsalen.

Från skolan medverkar mentorer, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare samt skolledare.

Välkomna!

/Skolledningen Katedralskolan

Om du som vårdnadshavare vill träffa någon i personalen för enskilt samtal i samband med informationskvällen (exempelvis kurator, speciallärare, rektor eller liknande) maila katedralskolan@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2022