Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Coronaviruset och covid-19

Växjö kommun har vidtagit många åtgärder för att minska coronavirusets påverkan inom bland annat vård, omsorg, skola och näringsliv.

Vi har samlat allt du behöver veta om hur coronaviruset påverkar dig som invånare i Växjö kommun

Ikon i form av en rosa spruta på en mörkblå bakgrund

Sandsopning på gånglänk till annan webbplats

Dags att sopa bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter. Sandsopning sker enligt en fastställd turordning. Läs om turordningen och hur du kan bidra.

Sommarskola 2021

14–24 juni erbjuder vi sommarskola till elever i årskurs 8 eller 9 i grundskolan eller på gymnasiet. Sommarskolan är till för de elever som känner att de missat viktiga moment eller har svårt att nå målen. Gör din ansökan senast 30 april.

Flygbild över Växjö centrum med domkyrkan och sjukhuset i bild.

Det utmanande föräldraskapet - en digital föreläsning

Jennie Tates berättar om hur det är att leva med en son som har NPF-diagnosen ADHD, trotssyndrom och autistiska drag. Hon berättar även om vägen ut ur sin egen utmattning och hur hon hittade tillbaka.

Bild på sommarjobbare i Växjö kommun

Hur vill du att Växjö kommun ska utvecklas?

Nu är nytt förslag till ny översiktsplan ute på utställning. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter!