Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Earth Week på Katedralskolan

Under Earth Week bjuds eleverna i årskurs 2 och 3 på Katedralskolan på föreläsningar inom temat hållbar utveckling och klimat. Måndagen den 25/3 föreläser skolans lektorer för årskurs 3-eleverna och på fredagen besöker Staffan Laestadius (KTH) och lektor Martin Gren (LNU) skolan och föreläser för eleverna i årskurs 2.

Klimatet och omställningen

Staffan Laestadius (KTH) föreläser utifrån sin bok - Klimatet och omställningen (2018). Föreläser gör även lektor Martin Gren från LNU även han med fokus på klimatet.

7 lektorer × 7 minuter; Katedralskolans lektorer ger eleverna "Earth Hour"

De elever som går i årskurs 3 kommer att få ta del av bilder och berättelser med olika perspektiv kring hållbarhet. De bjuds på några korta historiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga men också litteraturvetenskapliga ingångar kring hållbarhet mer eller mindre tydligt kopplat till mat!

Senast uppdaterad: 16 februari 2022