Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning införs för gymnasieskolor 19 mars

Idag tog utbildningsnämnden i Växjö kommun beslut att införa distansundervisning för kommunens gymnasieelever från och med torsdag 19 mars.

I samband med detta beslutade förvaltningschef Anders Elingfors att tidigarelägga en studiedag för gymnasieskolorna imorgon, 18 mars, istället för maj, för att förbereda att distansundervisningen ska påbörjas

Lärare och övrig personal som jobbar på gymnasieskolorna har fortsatt kvar sin arbetsplats på respektive skola och kommer till jobbet som vanligt. Under morgondagens studiedag kommer respektive rektor tillsammans med personalen planera hur undervisningen ska gå tillväga.

Växjö kommun poängterar att undervisningen fortsätter som vanligt, även om den sker på distans. Gymnasieelever förväntas närvara och delta i undervisningen som vanligt. Detaljer för hur detta kommer gå till kommer varje elev få av respektive rektor under morgondagen.

Beslutet gäller tillsvidare och Växjö kommun uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om utvecklingen på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 11 september 2020