Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Varmt välkommen till skolstart!

Vi vill hälsa dig som börjar årskurs 1 vid Växjö Katedralskola 2020 varmt välkommen den 17 augusti.

På grund av Covid-19 kommer uppropen att ske klassvis och vid olika tidpunkter för olika klasser. De första uppropen sker klockan 8:00 på morgonen. Under början av nästa vecka kommer du att få ett brev med information om vilken klass du har blivit placerad i och vilken tid som ditt upprop sker.

Vi ser fram emot att träffa dig den 17 augusti.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2020