Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Inget Öppet hus på gymnasieskolorna i höst

Med anledning av pågående coronapandemi har områdeschefen för gymnasiet beslutat att nytt preliminärt datum för Öppet hus blir 16 januari 2021.

I oktober varje år brukar de tre kommunala gymnasieskolorna Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum anordna Öppet hus för niondeklassare, som en del i deras väg fram till gymnasievalet. Nu har områdeschefen för gymnasiet Christian Sandahl beslutat att skjuta på Öppet hus med ett nytt preliminärt datum 16 januari. Mer detaljer om tider och annat kommer senare.

- Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, framförallt vad gäller vikten av att undvika större folksamlingar och att hålla avstånd, känner vi att det inte går att arrangera Öppet hus på ett ansvarsfullt sätt redan i oktober. Vi får se hur läget är i januari och hur vi kan genomföra det då, säger Christian Sandahl.

Det kommer inte heller genomföras några studiebesök för årskurs 9 på gymnasieskolorna under vecka 47. Istället tittar gymnasieskolorna nu på andra typer av lösningar som skulle kunna komplettera fysiska besök:

- Vi kommer att se över möjligheterna att hålla mer begränsade informationsträffar och så har vi har en del andra idéer på gång, så håll utkik, avslutar Christian Sandahl.

Senast uppdaterad: 18 september 2020