Studiecentrum på distans till den 1 april

Under perioden med distansundervisning når du som elev på Katedralskolan, lärarna på studiecentrum via Meet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021