Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Nytt för höstterminen 2021 är att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro för ditt barn via e-tjänsten SAITS för vårdnadshavare. SAITS används även för kontakt med hemmet och därför är det viktigt att du som vårdnadshavare fyller i aktuell kontaktinformation.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare går in i SAITS och fyller i dina kontaktuppgifter så att skolan kan mejla viktig information till dig.

SAITS är Växjö kommuns IT-system som används inom skola och förskola.
I samband med att vi gick över till Saits togs möjligheten att rapportera in frånvaro i appen Dexter bort. Frånvaroanmälan görs nu genom e-tjänsten SAITS för vårdnadshavare. Du loggar in i SAITS med mobilt BankID. Elever som fyllt 18 år kan själva frånvaroanmäla sig i e-tjänsten.
Observera att du inte får någon bekräftelse på anmäld frånvaro. Den funktionen kommer vi tyvärr inte att få tillgång till förrän vi lanserar den nya appen efter årsskiftet. Däremot skickar vi sms till dig som vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.
Utöver frånvaroanmälan kan du i SAITS för vårdnadshavare-skola även hitta information om ditt barns schema, läsårsdata, frånvaro och betyg.

Mer information och manual för hur du använder SAITS för vårdnadshavare finns på vaxjo.se/saits. Där hittar du även manualen på andra språk.

Senast uppdaterad: 3 september 2021