Högskolebehörighet

Som elev på ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa in den grundläggande behörigheten till högskoleutbildning på grundnivå. För elever på högskoleförberedande program ingår de här kurserna redan i programmet.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Alla elever på ett yrkesprogram har rätt att under gymnasietiden skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det är viktigt att du som elev tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar upplägget av den individuella studieplanen, så att du får med dig de kurser som behövs för den grundläggande högskolebehörigheten.

Som elev på ett yrkesprogram behöver du läsa kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6 med godkända betyg. Du måste också ha en yrkesexamen för att få den grundläggande behörigheten.

Hur du kan läsa dessa kurser är olika beroende på vilket program du går. På vissa program kan du läsa kurser inom det individuella valet och på andra program i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste du också läsa ett utökat program för att få ihop kurserna till den grundläggande högskolebehörigheten. Inom vissa av yrkesprogrammen kan du få grundläggande högskolebehörighet utan att läsa ett utökat program. Det gäller för de program där svenska/svenska som andraspråk 2 eller engelska 6 ingår i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Du har alltid rätt att läsa till kurser för grundläggande behörighet efter gymnasiet, via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Högskolebehörighet på högskoleförberedande program

En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023