Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Öppet hus lördag 23 oktober 2021

Kungsmad bjuder in till öppet hus lördag 23 oktober kl.9.30-14.00

Under lördagen har du chansen att lära känna oss, ta reda på mer om våra program och höra av våra elever hur det är att gå här.

Boka redan nu in den dagen så att du inte missar tillfället att förbereda dig inför ditt gymnasieval.

Program

Programpresentationer


Bygg- och anläggningsprogrammet

Klockan 10.00, 10.30, 11.00, 12.00 och 13.00

Ekonomiprogrammet

Klockan 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30

Fordons- och transportprogrammet

Klockan 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30

Försäljnings- och serviceprogrammet

Klockan 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30

Hantverksprogrammet

Klockan 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00

Hotell- och turismprogrammet

Klockan 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00

Industritekniskaprogrammet

(OBS! informationen sker på EPIC, universitetsområdet)
Klockan 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Klockan 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30

Samhällsvetenskapsprogrammet

Klockan 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00

Yrkesintroduktion

Klockan 10.30 och 12.30

Gymnasiesärskolan

Klockan 10.30 och 12.30

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022