Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning vecka 9 för årskurs 8 och 9 på Braås skola

Utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer årskurs 8 och 9 på våra högstadieskolor övergå i distansundervisning under vecka 9, alltså perioden 1–5 mars.

Utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer årskurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor övergå i distansundervisning under vecka 9, alltså perioden den 1–5 mars.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i utbildningen hemifrån. Vid distansundervisning övergår tillsynsansvar för eleven till vårdnadshavare.

Under perioden 1–5 mars är även fritidsgårdens verksamhet vid skolorna stängda för eleverna i åk 7–9 under kvällstid. Fritidsgården kommer endast att vara öppen under skoltid för åk 7.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta med respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.

Under måndag den 1 mars, kan elever eller du som vårdnadshavare komma till skolan för att hämta elevens skolmaterial och dator.

Undervisningen för årskurs 8 och 9 startar kl. 10:00 på måndag den 1 mars och följer ordinarie schema resten av veckan.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen vecka 9 kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor. Det kommer finnas avhämtningsplatser vid Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum i Växjö samt i Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult och Rottne.

Beställning av matlådor sker via Växjö kommuns e-tjänst. I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp fem portioner vid samma tillfälle.

Exakta platser och utlämningstider hittar ni också i länken ovan.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.

Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt.

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på skolan.

Skolledningen

Kontakter

 • Braås skola

  Expedition

  0474- 62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Betlehemsvägen 1, Braås

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Braås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 25 februari 2021