Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sommarbrev

Information om skolavslutning och läsåret 2023-2024 från skolans ledning.

Snart är det sommarfest! Vi ses på BG tisdagen 13 juni kl. 11.00 innan ett förhoppningsvis långt och härligt sommarlov väntar för våra elever.

Klassföreståndare nästa läsår är:
Förskoleklass: Gunilla Carlsson och Caroline Lindberg
Åk 1: Mia Holm och Johanna Rosén
Åk 2-3: Sofia Viscovi, Johanna Einarson och Bojan Csontos
Åk 4: Cecilia Claesson, Qendresa Peci
Åk 5: Lana Salaei och Helen Erdman
Åk 6: Lena Helling och Sofia Stjärna
Åk 7: Linn Mattisson, Cecilia Lindblom
Åk 8: Johan Lind och Susanne Andersson
Åk 9: Maria Förster och Ewa Bladh

Elevkoordinatorer nästa läsår är:
Åk 4: Qendresa Peci
Åk 5-6: Minela Hajdarevic
Åk 7-8 Åsa Dellmo Karlsson
Åk 9 Maja Nilsson.

Elevkoordinatorer övertar den del av läraruppdraget som tillhör mentorskapet. Det handlar om kontakt med hemmet, utvecklingssamtal, mentorstid, extra samtal med elever etc. Elevkoordinatorerna undervisar också i livskunskap samt har ett särskilt ansvar för elevdemokrati-uppdraget. Klassföreståndarna i åk 4-9 ansvarar för klassen med bland annat klassmöten, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Elevkoordinatorer och klassföreståndare arbetar tillsammans i arbetslaget.

Vi avtackar det här läsåret Anna-Lena Fridlundh, som blir pensionär den 1 sep samt David Saadoun, Kerstin Danielsson och Therese Ingemansson som går vidare mot nya utmaningar. Nya medarbetare är Bojan Csontos, lågstadielärare, Kerstin Weissert, tysklärare och Azam Mehravar ma/NO-lärare i särskild undervisningsgrupp.

I augusti inför skolstarten tisdagen den 22 aug kl. 08.00-14.00, publiceras viktig information på hemsidan. Det är viktigt att alla våra elever är tillbaka i skolan vid skolstart, efter ett långt sommarlov. I annat fall missar ditt barn den viktiga upplevelsedagen, som ger förståelse inför läsårstemat. Missad undervisningstid ger stora konsekvenser för ditt barns känsla av sammanhang, för ditt barns lärande och därmed också för möjligheterna till önskad gymnasieutbildning och framtidsval för ditt barn. När ni planerar semester för familjen, tar ni hänsyn till skolans läsårstider.

Under veckorna 27-31 är skolan stängd. Sommarfritids under stängningsveckorna är på Lillestadskolan. De barn som är anmälda till sommarfritids är välkomna, utifrån ordinarie regler för när man får ha omsorg på fritids (arbete och studier). Fritidshemmet på Ringsbergskolan öppnar måndagen den 7 augusti.

Samtliga betyg kommer att skickas hem efter skolavslutningen.

Under v. 27-31 nås ansvarig chef för verksamheten genom Kontaktcenter 0470-41 000.

Vi vill tacka alla vårdnadshavare för att ni - liksom vi - varje dag försöker göra det bästa för era barn! Vi och skolans övriga personal önskar Er alla en Glad sommar!

Med vänlig hälsning,

Susanne Randau, rektor Ringsbergskolan
Kristian Thomann, biträdande rektor Ringsbergskolan

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 juni 2023