Välkomna till läsåret 23/24

Information till elever och vårdnadshavare.

Snart är sommarlovet slut och det är dags att börja ett nytt läsår. Vi ser fram emot att träffa er igen och hoppas att alla har haft ett fint sommarlov med både upplevelser och vila. Skolan börjar tisdagen den 22 augusti. Fritidshemmets verksamhet är åter i gång på Ringsbergskolan från måndagen 7 aug och gäller för de som har rätt till placering och har anmält behov.

Första skoldagen är 08.00-14.00. Förskoleklass slutar kl. 13.00, därefter är det fritids. Barn i förskoleklass som inte går på fritids, hämtas på innergården. Scheman delas ut till eleverna under första skolveckan. De är i början av terminen preliminära. Första skoldagen har vi ingen idrott.

Dörrarna till skolan låses kl. 17.00 Hämtar du efter denna tid, ringer du till fritidshemmet. Vid hämtning före kl. 17.00 hämtar du personligen ditt barn. Se förtydligade rutiner angående fritidshemmet i broschyren ”Att gå på Ringsbergskolan” som uppdateras i samband med läsårsstart.

Det är mycket viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till vårdnadshavare. För att registrera eller uppdatera dina uppgifter använder du SAITS Länk till annan webbplats..

Schema för fritidshem samt sjukfrånvaro lämnas i Skola24 Länk till annan webbplats. (använd gärna den vit-gröna appen)

Ansökningsblanketter för exempelvis specialkost/allergier, modersmålsundervisning eller ansökan till Kulturskolan finns i Växjö kommuns samling av e-tjänster och blanketter för förskola och skola Länk till annan webbplats..

Frånvaro från skolan betyder att ditt barn missar undervisning, lärande och känsla av sammanhang. Ledigheter för elever är därför begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt (gäller även förskoleklass) med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Vid ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till skolan i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov, annat än vid synnerliga skäl. Information om provdatum för läsåret 2023-2024 finns hos Skolverket Länk till annan webbplats..

Information om läsårstiderna finns på Växjö kommuns läsårstider för grundskolan. Vi uppmanar er att ta hänsyn till läsårstider när ni planerar era semestrar.

Stängt på fritidshemmet på Ringsbergskolan är måndagen 8 jan 2024 (sista dagen på jullovet) samt 25–26 mars 2024 (måndag och tisdag på påsklovet). Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är olika dagar för olika skolor.

Förutom detta brev finns viktig information samlad i en broschyr som publiceras på skolans hemsida. Där finns mer utförlig information om till exempel läsårstider inklusive Ringsbergskolans stängningsdagar på fritidshemmet, regler för ledighet, sjukanmälan, tid för nationella prov (NP), systematiskt kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler, kommunikationskanaler och viktiga telefonnummer. I broschyren finns också ett förväntansdokument på skola, vårdnadshavare och elev – ett dokument som vi har tagit fram bland annat genom de diskussioner som vi hade på klass- och föräldramöten under höstterminen 2019. Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av informationen i broschyren. När den är klar, läggs den som nyhet på vår hemsida. Vi kommer också att skicka hem den i tryckt format. Den delas ut i början av terminen till era barn.

Studietimme erbjuds alla elever i åk 4-9. Det är tid där elever kan få extra stöd i något skolämne. Det är viktigt att elever som är i behov av extra tid för sitt lärande, utnyttjar denna möjlighet. Kanske har ditt barn också rätt till lovskola. Det gäller elever i åk 8-9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Är detta aktuellt för ditt barn, kommer ni att diskutera det vid utvecklingssamtalet.

Datorer är ett av våra arbetsredskap. Eleverna i åk 4-9 har Chromebook. Vårdnadshavare och elev skriver under avtal som skall lämnas till skolan. Detta avtal skrivs på innan man får sin Crome i åk 4.

Alla elever i årskurs 4-9 får ett skåp att förvara sina ytterkläder och andra personliga tillhörigheter i. Några viktiga punkter att tänka på:

 • Det skåp du har blivit tilldelad får du inte byta med någon annan.
 • Skåpen är till för ytterkläder och skolmaterial. Förvara inte värdesaker i skåpet. Skolan ansvarar inte för eventuella värdesaker som tas med till skolan.
 • Du får inte skriva eller rita inne i skåpet eller på skåpsdörren. Du får heller inte sätta upp klistermärken i eller på skåpet. Häftmassa är ok att använda på insidan.
 • Vid läsårets slut städar och tvättar var och en sitt skåp.
 • Eget hänglås rekommenderas.

Skolan har inte någon försäkring som gäller stöld från elevskåp. Fundera särskilt över vid vilken ålder ditt barn behöver ha med sig en mobiltelefon till skolan. Brandfarliga saker, vapen, alkohol eller andra droger får inte förvaras i skåpen. Elevskåpet är juridiskt inte att betrakta som ett personligt förvaringsutrymme, vilket innebär att skolledningen kan besluta om att öppna skåp, om det finns skäl. Tänk på att du nästa år får ett skåp som någon annan har haft så - Var rädd om ditt skåp!

Väl mött!
Med vänlig hälsning
Susanne Randau och Kristian Thomann med personal

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023