Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extra information inför skolstart

Personalförändringar och nya regler kring mobiltelefoner i skolan

Under sommaren har två medarbetare valt att flytta tillbaka till sina hemtrakter. Vi avtackar Sofia Stjärna som avslutar sin anställning den 15 september och Lana Salaei som redan har slutat.

Ersättare för Sofia Stjärna är Johanna Lindblom. Johanna blir klassföreståndare i årskurs 6 tillsammans med Lena Helling och Sofie Saarnak. Elevkoordinator i årskurs 6 är fortsatt Minela Hajdarevic.

Lanas tjänst som lärare i svenska och SO i årskurs 4-6 är vakant och rekrytering pågår. Vi har en första intern lösning som sträcker sig i första hand till 15 september. Sofia Stjärna och Anna-Lena Fridlund delar på detta uppdrag.

Nya regler för mobiltelefoner – inlämning hela skoldagen för samtliga elever för att säkerställa trygghet och studiero.

Elever som redan på lågstadiet har med sig mobiltelefon till skolan lämnar den i sin väska under hela skoldagen. Smarta klockor skall vara inställda på ”skoltid”, vilket innebär att elever bara kan kolla klockan och se vilken tid det är. Observera att skolan inte ansvarar för värdesaker som elever har med sig. Vi uppmanar till eftertanke kring när det är lämpligt för ditt barn att ha med sig en mobiltelefon till skolan.

Elever i årskurs 4-9 lämnar in sin mobiltelefon under hela skoldagen. Detta görs under första lektionen. Mobilerna återlämnas efter skoldagens slut. Mobilerna ska stå på flygplansläge. Mobiltelefoner läggs i en särskild låda, med specifika fack för varje elev. Lådan förvaras i låst personalutrymme. På detta sätt säkerställer vi att mobilerna inte tar skada eller försvinner under skolans förvaring. Eleverna som köper fika genom fritidsgården, betalar med kontanter.

Med vänlig hälsning
Susanne Randau, rektor

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023