Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Skolval och Öppet Hus 23 november

Information till blivande förskoleklass och blivande årskurs 7 inför höstterminen 2024

I oktober skickar Växjö kommun hem information till vårdnadshavare om skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför höstterminen 2024. Skolvalet genomförs i december och all information om detta finns i det centrala utskicket från Växjö kommun. Skolvalet hanteras genom central administration och Ringsbergskolan kan därför inte besvara frågor om det kommer att finnas plats eller om hur du gör din ansökan.

I förskoleklass tar Ringsbergskolan emot 24 elever. I årskurs 7 tar vi emot 26 elever. Endast om någon av våra nuvarande elever i årskurs 6 väljer en annan skola kommer vi att kunna ta emot nya elever i blivande årskurs 7.

Inför skolvalet arrangerar Ringsbergskolan Öppet Hus. Det är torsdag 23 november kl. 17.00-19.00. Då finns det möjlighet att gå runt på skolan och titta på delar av verksamheten. Klockan 17.15 samt klockan 18.00 har rektor informationsmöte om skolans inriktning. Alla skolans elever och vårdnadshavare är välkomna till Ringsbergskolans Öppet hus.

För plats på skolan i andra klasser hänvisas till ansökning genom den centrala administrationen Länk till annan webbplats.. För närvarande är det fullt i alla klasser på skolan. Vi kan därför bara ta emot nya elever om någon av våra nuvarande elever byter skola. Efter ansökan hör vi endast av oss, om ni skulle bli erbjuden en plats i en klass.

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 15 september 2023