För arbetslivet

Söker du ny personal och morgondagens talanger? Här finns mer information om hur yrkeshögskolorna kan hjälpa ditt företag att fånga framtidens kompetens

Som representant för arbetslivet kan du engagera dig i YH på flera olika sätt, till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka i planeringen av en ny utbildning eller ta emot LIA-studerande. Du bestämmer själv hur du vill delta – genom ditt engagemang kan du vara med och påverka att du får precis den kompetens du behöver.

Innan utbildningen

Varje utbildning skräddarsys utifrån arbetslivets behov, inte bara kring yrkesroll utan även upplägg (distans, satellit, bunden). Kolla först om det finns en pågående utbildning som matchar era kompetensbehov.
Utbildningar och utbildningsanordnare Länk till annan webbplats.

Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny.

I ansökningsarbetet hjälper du till med att konkretisera kompetensbehov till en yrkesroll. I ansökan måste det framgå ett tydligt anställningsbehov av yrkesrollen och tydligt påvisa företagets medverkan i utbildningen. Detta gör du genom att fylla i en avsiktsförklaring Länk till annan webbplats. som sedan bifogas i ansökan.

Under utbildningen

När utbildningen är igång har du möjlighet att engagera dig på olika sätt. Du kan till exempel medverka i ledningsgruppen för utbildningen, ta emot studerande på LIA och erbjuda föreläsningar eller studiebesök. Detta kallas medfinansiering och handlar oftast om tid och resurser i form av engagemang i utbildningen på olika sätt.

För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp. Att engagera sig i ledningsgruppen för en utbildning innebär att du kan forma utbildningen efter dina behov och krav.
Ledningsgruppens uppgift är att:

  • forma utbildningen efter de efterfrågade kompetensbehoven
  • anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis
  • ansvara för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.

För att engagera dig i en ledningsgrupp kontakta en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information om möjligheterna.

Utbildningar och utbildningsanordnare Länk till annan webbplats.

Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsavarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Vill du erbjuda LIA-plats, kontaktar du utbildningsanordnaren.

Information om lärande i arbete Länk till annan webbplats..


Kontakt

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller komma i kontakt med en utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens.

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 22 februari 2023