För studerande

Yrkeshögskole­utbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Du utbildar dig för ett speciellt yrkesområde inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Du kan även studera på distans eller gå en satellitutbildning i Växjö.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Studerande möter dem på föreläsningar, i projekt och på sin praktik här kallad Lärande i arbete, LIA. En del av arbetslivet säkrar utbildningens systematiska kvalitetsarbete genom att delta i ledningsgruppen. Det innebär att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när de studerande är klara med utbildningen.

Satellitutbildning

Satellitutbildning är ett samarbete mellan anordnare på olika orter. Fördelarna är många. För den studerande kan man studera på sin hemmaort. Genom videokonferenser följer, interagerar och påverkar du utbildningen. Du får programvaran gratis från ansvarig utbildningsanordnare.

KYH Stockholm är ansvarig utbildningsanordnare för två utbildningar i höst, där Växjölöftet yrkeshögskola agerar satellitort. Du ingår i en studiegrupp som sitter i lokaler på Videum Science Park i Växjö. På gångavstånd har du tillgång till buss som snabbt tar dig till Växjö centrum. Läraren finns på satellit via videolänk. Du söker plats via KYH:s system. Det är alltså ingen distansutbildning.

Du har även tillgång till en assisterande utbildningsledare på plats samt ett regionalt yrkesliv som har behov av yrkesrollen och ofta agerar LIA-företag.

Lärande i arbete

Yrkeshögskoleutbildningar varvar teori med praktiskt lärande, vilket kallas för LIA och är en viktig del av en yh-utbildning. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb ganska direkt efter examen.

Minst 25 procent av en yh-utbildning består av LIA.

Pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som till exempel anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd.

Studiemedel

Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som högskole- eller universitetsstudier. Studiefinansieringen gäller under hela utbildningen, även under de perioder som är arbetsplatsförlagda, så kallad LIA.

Studiemedel ansöker du om hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Mer information samt personlig inloggning hittar du på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Boende i Växjö

Funderar du på att flytta till Växjö och studera? I så fall kan du ha nytta av följande länkar:

Den stora dagstidningen i regionen är Smålandsposten Länk till annan webbplats.. I den kan du hitta annonser om bostäder eller själv annonsera om boende.

Vem kan studera på en yrkeshögskola?

För att kunna studera på en yrkeshögskola måste du ha grundläggande behörighet, kraven är gemensamma för alla yh-utbildningar.

 • 1§ Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
  • 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  • 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  • 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • 2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.
 • 3§ För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.
 • 4§ Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).


Kontakt

Har du frågor kring utbildningsformen, vill veta mer om en viss utbildning eller övrigt, tveka inte att höra av dig!

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022