Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hovs skolväg 13 är årets arbetsplats 2022

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2022 är utsedd. Vinnaren är Hovs skolväg 13 som är ett LSS gruppboende inom kommunens omsorgsförvaltning för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Vinnaren tillkännagavs i samband med kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts (ksop) sammanträde den 9 maj.

- Det känns fint att få utnämna Hovs skolväg 13 till 2022 års arbetsplats. Här respekterar och trivs medarbetarna med varandra, vilket bidrar till en verksamhet med stor förmåga och genuint engagemang att alltid sätta vårdtagaren i fokus, säger Johnny Werlöv (V), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Årets arbetsplats utses varje år av ksop efter att medarbetare fått nominera arbetsplatser inom Växjö kommunkoncerns förvaltningar och bolag. Priset består av diplom och 30 000 kronor att använda till valfri aktivitet och delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

- Det är första året som jag är med och tillkännager den här utmärkelsen, vilket känns otroligt fint och viktigt. Hovs skolväg 13 är en arbetsplats som verkligen lyckas med att leva Växjö kommunkoncerns värdegrund i vardagen – till nytta för varandra och dem vi är till för, säger Catharina Rydberg Lilja, tillförordnad kommunchef.

Juryns motivering

”På Hovs skolväg 13 arbetar alla för vårdtagarnas bästa, med målet att skapa en aktiv, trygg och hållbar vardag som är meningsfull för vårdtagarna. Inom arbetsgruppen finns ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt för att stötta och utveckla varandra. Medarbetarnas olikheter, i form av olika nationaliteter och kompetenser ses som en tillgång. En annan framgångsfaktor som utmärker årets bästa arbetsplats är att arbetsglädje ses som en buffert mot stress. Hovs skolväg 13 är en arbetsplats där Växjö kommunkoncerns värdegrund hålls levande och där alla medarbetare trivs.”

Om utmärkelsen

Utmärkelsen Årets arbetsplats har delats ut sedan 2013. Syftet är att uppmärksamma goda exempel på arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som främjar vår värdegrund, ett positivt arbetsklimat och ett hållbart arbetssätt.

Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

  • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera följa upp och utveckla verksamhetens resultat
  • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling
  • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer
  • resultat från enkäten Temperaturmätaren.
Senast uppdaterad: 9 maj 2023