Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny vinnare i muralmålningstävlingen – Rebecka Malmberg målar Växjöväggen

Efter att det uppdagats att vinnaren av Växjö kommuns muralmålningstävling kopierat ett annat verk när han skickat in sitt bidrag, har juryn beslutat att utse en ny vinnare. Det blir Rebecka Malmberg från Växjö som i stället kommer att måla väggen på Norra järnvägsgatan.

- Det var en självklarhet att snabbt ta beslut om att göra om och göra rätt. Vi vill också tacka den invånare som uppmärksammade oss på att bidraget inte alls var gjort av konstnären. Rebecka Malmbergs bild var juryns andra favorit och hennes bild kommer bli ett fantastiskt tillskott till staden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande och medlem i juryn.

Målningen som kommer att pryda fasadväggen på Norra Järnvägsgatan 18 kommer att färdigställas av konstnären under sensommaren 2022.

- Min design är en hyllning till det som gläder många av oss i Växjö, vår vackra natur, studier och givetvis vår fina domkyrka. Motivet visar tre studenter som går ner för Östrabo Ekobackens allé mot vår fina stad. Designen är till för att reflektera färgerna vi ser i Växjö och bringa glädje i området. Färgerna gifter sig även bra med kommunhuset och de nya byggnaderna på andra sidan järnvägen, skriver Rebecka Malmberg själv om sitt bidrag.

I juryn ingick Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun, Hans Håkansson, representant för Haglinds Fastighetsförvaltning och som upplåter väggen, Emmi Nilsson från Växjö Citysamverkan, Torbjörn Ekengren, ordförande Växjö cityförening samt Loki Bülow Angeling i klass ES21B på Katedralskolan.

Om tävlingen:

Kommunstyrelsen tog i november 2021 beslut om att införa ett årligt återkommande evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling. Tävlingen ska främja det lokala kulturlivet och höja attraktiviteten i Växjö city långsiktigt. År 2022 bestämdes att tävlingen inriktas mot muralmålning, det vill säga en målning som utgör en integrerad del av en byggnad, på en strategiskt utvald plats. Målningen ska skapas på en fasad i city som utgör ett blickfång, och som är tillgänglig för besökare och förbipasserande. Muralmålningen kommer utgöra ett energigivande komplement till Växjös befintliga konst- och kulturarv och stärka bilden av en eklektisk och omfångsrik stad. Växjö kommun finansierar det konstnärliga arvodet i form av en prispeng för vinnande bidrag, samt materialkostnader relaterat till uppförandet av konstverket.

Målning av Rebecka Malmberg föreställande studenter som går på stig i solnedgång.

Bilden av Rebecka Malmberg som kommer målas på väggen.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022