Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Labyrinter och lekotoper när Lammhult får nytt grönområde

Växjö kommun satsar för en aktiv fritid när grönområdet vid Lammhults skola och sjön Lammen görs mer tillgängligt för barn och ungdomar. Arbetet påbörjas måndagen den 20 februari.

- Det finns stora möjligheter med parkområdet intill den nya skolan och det natursköna stråket längs sjön. Vårt mål är att skapa ett attraktivt, lekvänligt och tryggt grönområde som tar vara på de möjligheterna, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I det nya grönområdet kommer det bland annat att finnas en pulkabacke, labyrinter med stockar och stenar, en träspång och andra naturmiljöer byggda för lek, så kallade lekotoper. Det kommer också att planteras nya träd och buskar.

- Idag är en stor del av ytorna klippt gräs. Genom att skapa nya mötesplatser och lekfulla miljöer gör vi området mer inbjudande för barn och ungdomar. Vi vill också öka tryggheten genom att belysa gång- och cykelvägen, säger Björn Svensson, projektledare.

Arbetet pågår under våren och det nya grönområdet blir färdigt till sommaren.

Om Lekotoper

En lekotop kan beskrivas som en plats där lek och landskap flätas samman, en yta som bidrar till både lekvärden och ekosystemtjänster. Det kan vara en redan befintlig ”naturlig” miljö som får små tillägg för att förstärka lekvärdena och tydliggöra funktionen av lek. Men det kan också vara en konstruerad lekmiljö som utgår från naturbaserade lösningar i stället för utrustning och byggda element.

Senast uppdaterad: 17 februari 2023