Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets kulturpristagare och stipendiater inom kultur och idrott utsedda

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun uppmärksammar varje år kulturutövare och ideella ledare genom olika stipendier och priser. Nämnden har idag beslutat att ge Ola Aronsson årets kulturpris. Årets kulturstipendier går till Lovisa Andersson och Emma Alriksson. Stipendier för ideellt arbetande föreningsledare tilldelas Ann-Marie Tersmark, Furuby IF, Jörgen Glanshed, Ingelstad IBK, Nina Runbert, Räppe GOIF och Shady Gamjour, ATF Gym.

Årets kulturpristagare

Växjö kommuns kulturpris delas ut för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset är en glasskulptur av Lena Bergström. Årets kulturpristagare är:

Ola Aronsson

För hans stora engagemang i sin bygds kulturhistoria, genom bland annat hembygdsföreningen och hembygdsgården med Gemla leksaksmuseum. Ola är en traditionsbärare och kunskapsförmedlare av Gemlas kulturarv vilket tar sig uttryck i guidade vandringar i bygden och i hembygdsgården där han till exempel berättar om nobelpristagaren Pär Lagerkvists rötter i bygden och om samhällets intressanta industrihistoria. Ola bidrog också till att Pär Lagerkvist-rummet omgestaltades med ökad tillgänglighet samt i renoveringen och utökningen av Leksaksmuseet. Han bidrar även till att berika sin bygd genom kulturarrangemang i Gemla folkpark och uppförande av offentliga konst. Ola Aronsson är en inspirerande kulturkraft.

Årets kulturstipendium

Som stimulans för framtida kulturgärning delar Växjö kommun ut två kulturstipendier på vardera
25 000 kronor. Stipendierna går till unga, talangfulla och målmedvetna kulturutövare. Årets kulturstipendiater är:

Lovisa Andersson

Studerar till en kandidatexamen i animation på The Animation Workshop i Viborg, Danmark. Stipendiet ska användas till att färdigställa och marknadsföra en animerad kortfilm, Koklockorna ringer.

Emma Alriksson

Studerar sitt första master-år på Kungliga musikhögskolan i klassisk fiol med inriktning solo/kammarmusik. Stipendiet ska användas till att så småningom köpa in ett instrument samt till sommarkurser utomlands.

Årets stipendium till ideellt arbetande föreningsledare

Stipendiet ska i första hand delas ut som uppmuntran till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete i Växjö kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor vardera. I år har kultur- och fritidsnämnden beslutat att dela ut fyra stipendier till:

Ann-Marie Tersmark - Furuby IF

Ann-Marie Tersmark arbetar ofta i det tysta och får sällan stå i rampljuset. Hon har varit medlem i Furuby IF i 45 år och har under alla år ställt upp för föreningen till 100 procent. Hon är alltid tillgänglig för att ge en hjälpande hand. Ann-Marie ser alltid till barnens bästa vid planeringen av aktiviteter och möter alla medlemmar och besökare till Furuvallen med ett leende.

Jörgen Glanshed – Ingelstad IBK

Utöver att vara styrelseledamot och vice ordförande så drar Jörgen Glanshed ett väldigt tungt lass i Ingelstad IBK’s verksamhet. Jörgen är både ledare, materialansvarig och hallansvarig. Han ställer också upp som målvakt i B-laget och ledare i damlaget vid behov. Jörgen är spindeln i föreningsnätet och är väl värd att uppmärksammas.

Nina Runbert – Räppe GoIF

Nina Runbert är kassör i föreningen - en roll som sällan står i rampljuset. Föreningen Räppe GOIF har under de senaste 2 åren genomgått ett stålbad ekonomiskt. Genom Ninas outtröttliga arbete, som sträcker sig långt utanför det man kan förvänta sig av en ideell kraft, kan nu föreningen säkerställa en verksamhet för barn och ungdomar.

Shady Gamhour – ATF Gym

Shady Gamhour är en av föreningens grundare och sedan starten har Shady tränat föreningens boxare - speciellt barn och ungdomar. Shady är en ovärderlig förebild för föreningens medlemmar eftersom han visar hur långt hårt arbete och disciplin kan ta en, samtidigt som han visar hur viktigt det är att ställa upp och hjälpa andra.

Senast uppdaterad: 26 april 2023