Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya regelverk för föreningsstöd på remiss

Till 2024 kommer Växjö kommun att införa nya regelverk för föreningsstöd. De nya regelverken gäller alla typer av föreningar. Innan beslut tas om det nya stödet skickas det ut på remiss till föreningar i kommunen.

När ett förslag skickas ut på remiss kan föreningar tycka till om det nya regelverket och på så vis vara med och påverka. Föreningar kan tycka till om de nya regelverken för föreningsstöd från mitten av maj till och med midsommar. Därefter sammanställs de svar som har kommit in och i september tas ett politiskt beslut om nya regelverk.

Under tiden föreningar kan tycka till om förslaget kommer det även bjudas in till olika slags dialogmöten och webbinarium om de nya föreningsstöden och förändringarna och vad det innebär för dig och din förening. Mer information kommer att komma till föreningarna.

Det är föreningar med ett aktivt konto i Rbok, Växjö kommuns system för hantering av föreningsstöd, som kommer ha möjlighet att delta i remissen. Information om hur din förening deltar får du via systemet.

Kort om förslaget till nytt föreningsstöd

Det nya föreningsstödet innebär olika form av förändring för olika sorters föreningar. Det här är en sammanfattning av några av de ändringar som är föreslagna:

För idrotts- och fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet

 • För föreningar som äger eller ansvarar för lokaler/anläggningar införs ett nytt driftstöd baserat på en förutbestämd schablonsumma som i sin tur är beräknad efter lokaltyp, storlek på lokal, antal lokaler/objekt och driftskostnader. Det ska ersätta nuvarande anläggningsstöd som utgår från ett procentuellt stöd och en schablonsumma.
 • En ny föreningstaxa ersätter nuvarande hyresstöd till föreningar som hyr kommunala lokaler. Föreningstaxan föreslås vara i nivå med nuvarande stöd.
 • Föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet och hyr av en privat aktör föreslås få ett höjt hyresstöd, från 45 procent till 70 procent av hyreskostnaden
 • Höjning av maxbeloppet för lokal- och anläggningsstöd

För hembygds- och bygdegårdsföreningar och byalag

 • Ett nytt driftsstöd som ersätter nuvarande driftbidrag. Driftstödet kommer att baseras på en förutbestämd schablonsumma som är beräknad utifrån lokaltyp, storlek på lokal, antal lokaler och driftskostnader
 • Föreningar som bedriver verksamhet utöver drift och uthyrning av lokal får möjlighet att ansöka om ett verksamhetsstöd

För pensionärs- och funktionsrättsföreningar

 • Möjlighet att söka stöd för hyreskostnader kopplat till föreningsaktiviteter och ett nytt aktivitetsstöd som är baserad på omfattningen av föreningens verksamhet.
 • Medlemsstöd finns kvar, men föreslås utgöra en mindre del av föreningsstödet

För kulturföreningar och kulturaktörer

 • Tydligare bedömningsgrunder och kategoriindelningar för det långsiktiga kulturstödet
 • Ett nytt årligt verksamhetsstöd för kulturföreningar med verksamhet i mindre omfattning. Verksamhetsstödet ska gälla både medlemsverksamhet och publik verksamhet

För samhällsföreningar

 • Nytt verksamhetsstöd, uppdelat på grund- och utvecklingsstöd och som utgår från omfattningen av föreningens verksamhet. Förslaget är att ersätta nuvarande ”byapeng” med det nya verksamhetsstödet

Föreningar får information och beslut om föreningsstöd för 2024 i början av oktober, efter att ett politiskt beslut är fattat om det nya regelverket.

Senast uppdaterad: 19 april 2023