Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Rymdlekplatsen byggs om till ny utflyktslekplats

Under sommaren kommer rymdlekplatsen på Uranusvägen byggas om för att bli större, tryggare och mer tillgänglighetsanpassad. Den nya utflyktslekplatsen kommer att passa både yngre och äldre barn och familjer på utflykt.

– Tillgänglighet och trygghet är viktiga aspekter när vi planerar lekplatser och andra aktivitetsytor. När rymdlekplatsen nu byggs om satsar vi bland annat på rullstolsanpassad utrustning och mer belysning, säger Otto Lindlöf (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Så blir den nya lekplatsen

På den nya lekplatsen kommer det bland annat att finnas olika rullstolsanpassade ytor och lekutrustning, så som gummilandskap, gunga och karusell. Andra nyheter att se fram emot är:

  • linbana
  • klätternät
  • naturinspirerad del med koja
  • studsmatta
  • ytterligare en rutschkana (för yngre barn).

Med grill, väderskydd och nya sittplatser blir lekplatsen även en trevlig plats för att träffas och umgås.

Ombyggnationen påbörjas 29 mars och beräknas vara färdigt i september. Lekplatsen kommer att vara helt avstängd under byggtiden.

Gåva från föräldrakooperativ används till ombyggnationen

När föräldrakooperativet Eken på Östra Lugnet i Växjö såldes med vinst ville föräldrarna ge tillbaka vinsten till barnen i området genom att bidra med ny lekplatsutrustning till en lekplats i området kring förskolan. Hösten 2022 tog Växjö kommun emot en gåva av föräldrakooperativet Eken på två miljoner kronor. Pengarna används nu till att rusta upp och utveckla rymdlekplatsen.

Utformningen av den nya utflyktslekplatsen utgår från kommunens lekplatsprogram och ska fungera för barn i många olika åldrar.

Mer information och frågor

Kontakta projektledare Peter Magnusson via e-post peter.magnusson2@vaxjo.se eller via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-410 00

Illustration rymdlekplatsen

Illustrationen, den nya rymdlekplatsen ovanifrån.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023