Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hopptornet på Evedal åter i bruk

Målningsarbete återstår och ska ske i augusti.

Renoveringen av Evedals hopptorn påbörjades i början på maj och under tisdagen var det klart och redo att användas igen. Nu kvarstår enbart målningsarbete och det kommer ske under augusti månad.

Sedan tidigare är den nya byggnaden för omklädningshytter, toaletter, kiosk med mera klar.

Efter badsäsongen kommer etapp två att genomföras med byggnation av mötesplats och bryggor vid hopptornet, med anpassning för vinterbad samt ny flytbrygga för sjöräddningen.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023