Niklas Rådström tilldelas Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvist minne 2023

Niklas Rådström tilldelas priset med motiveringen: Ett rikt och mångfacetterat författarskap med stor spännvidd i tid och rum, utvecklat inte bara i prosa och lyrik utan också på en rad andra konstnärliga områden, och med den ensamma människans längtan efter gemenskap i centrum.

– Det är med stor glädje som vi delar ut priset till Niklas Rådström. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda och det är kriterier som Niklas Rådström uppfyller med råge. Extra spännande är det såklart att Niklas har en koppling till Linnéuniversitetet, säger Martina Forsberg (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Niklas Rådström, född 1953, har sedan debuten 1975 utvecklat ett rikt och mångskiftande författarskap med drygt fyrtio publicerade böcker inom i stort sett alla genrer med tonvikt på det skönlitterära berättandet och poesin. Han har också skrivit operaliberetton och manus för film – bland annat Suzanne Ostens Bröderna Mozart och Jan Troells flerfaldigt Guldbaggebelönade och Golden Globe-nominerade Maria Larssons eviga ögonblick.

Niklas Rådström är ledamot av Samfundet De Nio och sedan 2019 är han professor i kreativt skrivande vid Linneuniversitetet.

– Pär Lagerkvist tog ställning för en syn på konstnären som något mer än en yrkesroll på en varumarknad. Han ville se författaren som en budbärare av unika erfarenheter med ett tydligt meningsskapande uppdrag i en alltmer materialistisk värld. Kanske borde vi oftare se honom som en förebild, säger Niklas Rådström.

Prisutdelning sker den 25 november klockan 14.00 på Smålands museum.

Om priset

Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne, som är ett av Sverige största litteraturpriser, instiftades 2011. Prissumman utgörs av 100 000 kronor och delas ut vartannat år. Tidigare har priset tilldelats Kristian Lundberg (2011), Eva Ström (2013), Lars Andersson (2015), Lars Norén (2017, Jila Mossaed (2019) och Jonas Gardell (2023).

Juryn består av Jonas Modig (ordförande), Hedvig Lagerkvist, Majgull Axelsson, Maria Küchen och Margareta Krig.

Senast uppdaterad: 13 september 2023