Nya aktivitetsytor och lekmiljöer i Ingelstad och Gemla

Nu påbörjar vi arbetet med att utveckla Stocköparken i Gemla och Glasberget i Ingelstad. Nya möjligheter till lek och friluftsliv ska locka till sociala möten för olika åldrar.

– Vi vill ta vara på parkernas möjligheter genom att skapa attraktiva samlingsplatser som bjuder in till lek och rörelse samtidigt som vi ökar tillgängligheten, säger Andreas Axelsson, projektledare.

Utvecklingen av Stocköparken i Gemla omfattar:

 • ombyggd lekplats med linbana, balansbana, pingisbord och unik lekutrustning i form av en plocklåda och ett tåg i större skala framtagen i samarbete med det lokala företaget Micki Leksaker
 • ett utegym
 • en pumptrack-bana för yngre barn
 • upprustning av den befintliga boulebanan
 • mötesplats med grill, väderskydd och bänkar
 • belysning på fler platser.
Visualisering av Stocköparken efter ombyggnation. Lekmiljö i park med blommande rabatter och träd. Barn som leker.
Visualisering av nya Stocköparken, vy mot lekplatsen.

Utvecklingen av Glasberget i Ingelstad omfattar:

 • ombyggd lekplats med bland annat linbana, balanslek och tillgänglighetsanpassad lekutrustning
 • tillgänglighetsanpassad gångstig genom parken
 • uppdaterad mötesplats med grill, väderskydd och bänkar intill grusplanen
 • fler sittmöjligheter, bland annat tillgänglighetsanpassade parksoffor intill gångstråket
  belysning på fler platser.
Visualisering av ny lekmiljö på glasberget. Linbana, balanslek och barn som leker med en boll.
Visualisering av nya Glasberget, vy mot lekplatsen

 

– Ingelstad och Gemla är de två tätorter som väntas ha den starkaste utvecklingen utanför Växjö stad. Genom att satsa på nya aktivitetsytor och lekmiljöer i Stocköparken och Glasberget möter vi ett ökat besökstryck samtidigt som vi breddar utbudet av friluftsaktiviteter för olika åldersgrupper, säger Otto Lindlöf (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Utvecklingen av parkerna bidrar till att uppfylla det kommunala riktningsmålet att Växjöbor ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet. Projekten är en del i arbetet att inventera och utveckla friluftsliv och mötesplatser i hela kommunen.

Arbetet påbörjas i november och båda parkerna planeras stå färdiga innan årets slut.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023