2024 års kulturpristagare och stipendiater inom kultur och idrott utsedda

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun uppmärksammar varje år kulturutövare och ideella ledare genom olika stipendier och priser. Nämnden har beslutat att ge Claudia Müller årets kulturpris. Årets kulturstipendier går till Boel Gårsjö och Eyla Max. Stipendier för ideellt arbetande föreningsledare tilldelas Antonio Vergara – Tolg IF, Jonas Ripsäter – Växjö Judoklubb, Hanna Johansson – Braåsgymnasterna och Ola Lundh – Öjaby Sport Innebandyklubb.

– Det är alltid lika roligt att kunna uppmuntra människor som lägger så mycket av sin tid och energi på kultur och idrott. Deras engagemang gagnar alla oss som bor här i Växjö, säger Martina Forsberg (S), ordförande, kultur- och fritidsnämnden.

Årets kulturpristagare

Växjö kommuns kulturpris delas ut för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset är en glasskulptur av Lena Bergström, Kosta. Årets kulturpristagare är Claudia Müller, musiker och pedagog.

”Med sitt outtröttliga engagemang och vilja att ständigt utvecklas, har Claudia Müller lyft fram blockflöjten i stora sammanhang, både nationellt och internationellt. Som musiker och pedagog verkar hon för blockflöjtsfamiljens plats och uttryck i flera olika genrer, där folkmusiken och den klassiska musiken är de mest framträdande. Claudia turnerar i ett flertal olika länder, men kommer då och då tillbaka till sin barndomsstad Växjö för att musicera i olika sammanhang. En genuin musiker, uttrycksfull och full av smittande energi – mycket värdig Växjö kommuns kulturpris.”

Årets kulturstipendier

Som stimulans för framtida kulturgärning delar Växjö kommun ut två kulturstipendier på vardera
25 000 kronor. Stipendierna går till unga, talangfulla och målmedvetna kulturutövare. Årets kulturstipendiater är Boel Gårsjö som studerar konstnärlig musik på Musikhögskolan Ingesund och Eyla Max som studerar musikal på Balettakademien i Göteborg.

– Det var inte lätt att plocka ut årets kulturstipendiater och pristagare. Tänk att vi har så många talangfulla och fantastiska människor i Växjö kommun, säger Frida Sandstedt (V), 1:a vice ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Årets stipendier till ideellt arbetande föreningsledare

Stipendiet ska i första hand delas ut som uppmuntran till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete i Växjö kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor vardera.

Årets ideellt arbetande föreningsledare är

Antonio Vergara – Tolg IF

För Antonio är ungdomarna allt. Han för deras talan i möten med såväl styrelse och sektion som tränarstab samtidigt som han för dialog med spelarna och dess föräldrar. Detta gör han oavsett vilken dag det är eller vilken tid på dygnet det är. Antonio finns alltid där.

Jonas Ripsäter – Växjö Judoklubb

Jonas mål är att alla barn oavsett ålder och förutsättningar ska ha möjlighet att träna Judo, men samtidigt ha tid över för fler idrotter och fritidsaktiviteter. Han har skapat en plats där både barn och vuxna kommer in i en gemenskap, växer, utvecklas och lär känna nya människor.

Hanna Johansson – Braåsgymnasterna

Med sin gedigna kunskap är Hanna en lika stor tillgång i det administrativa jobbet i styrelsen som i det praktiska med träningspass och tävlingsplanering för grupperna. Hanna peppar och inspirerar föreningens övriga ledare till att vidareutveckla sig såväl på hemmaplan som genom förbundet.

Ola Lundh – Öjaby Sport Innebandyklubb

Ola är en person som alltid ställer upp. Oavsett om det är som chaufför för ett ungdomslag som ska till en turnering eller för att visa hur man sköter klockan i sekretariatet, hur kiosken fungerar eller hur man sköter den digitala närvarorapporteringen. Kort och gott - Ola ”vet allt” och erbjuder alltid en hjälpande hand.

– Det känns bra att kunna uppmärksamma några av alla de som lägger hela sin själ och sitt hjärta i föreningsarbete som möjliggör både en meningsfull fritid och rörelseglädje åt så många, säger Isak Folcker (MP), ledamot kultur- och fritidsnämnden.

Senast uppdaterad: 18 april 2024