Valborgsmässoeld kräver dispens

Om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld behöver du söka dispens hos kommunen för eldning av trädgårdsavfall.

Om du vill anordna en brasa i samband med en offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde så krävs tillstånd från polisen. Från och med 1 januari 2024 behöver du även söka dispens hos kommunen för eldning av trädgårdsavfall. Det gäller föreningar såväl som privatpersoner.

Så här ansöker du om dispens för eldning av trädgårdsavfall

Skicka ett e-post till mbn@vaxjo.se och uppge:

  • var eldningen ska ske (karta med markering)
  • datum och tid
  • vad som ska eldas och hur mycket
  • hur ni ska göra för att det inte ska innebära en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön
  • namn och kontaktuppgifter till sökande och till den som är ansvarig för eldningen om inte det är samma person.

Miljö- och byggnämnden har beslutat att inte ta ut någon avgift för dispensansökan under 2024.

Får jag elda trädgårdsavfall på min egen tomt?

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall i detaljplanerat område i Växjö kommun. Ditt trädgårdsavfall ska istället komposteras på tomten eller återvinnas. Utanför detaljplanerat område råder inte totalt förbud mot att elda, men även här bör man i första hand kompostera sitt trädgårdsavfall eller lämna det för återvinning.

Senast uppdaterad: 23 april 2024