Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Camilla Holmqvist som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Förvaltningschef

Camilla Holmqvist, camilla.holmqvist@vaxjo.se, telefon 0470-416 37

Verksamhetschef

Anders Elingfors, anders.elingfors@vaxjo.se, telefon 0470-416 65 

Tillförordnad avdelningschef personal och kompetensförsörjning

Catharina Rönnqvist, catharina.ronnqvist@vaxjo.se, telefon 0470-416 25 

Avdelningschef utveckling och kommunikation

Jessica Karlsson, jessica.karlsson2@vaxjo.se, telefon 0470-416 16 

Avdelningschef ekonomi och administration

Anna Rosander, anna.rosander@vaxjo.se, telefon 0470-432 56 

Avdelningschef likvärdighet och analys

Sofie Thor, sofie.thor@vaxjo.se, telefon 0470-416 69

För att komma i kontakt med medarbetarna på avdelningarna, kontakta kontaktcenter på 0470-410 00.

Områdeschefer

Områdeschef centrum

Roland Hybelius roland.hybelius@vaxjo.se, telefon 0470-79 67 99 

Områdeschef gymnasiet 

Klas Gummeson klas.gummeson@vaxjo.se, telefon 0470-419 88 

Områdeschef norra 

Ann-Christin Nielsen ann-christin.nielsen@vaxjo.se, telefon 0470-437 21 

Områdeschef södra

Henrick Caesar, henrick.caesar@vaxjo.se, telefon 0470-79 60 79 

Områdeschef västra 

Anders Tjäder anders.tjader@vaxjo.se, telefon 0470-73 47 32 

Områdeschef östra

Gunilla Gustafson gunilla.gustafson@vaxjo.se, telefon 0470-434 03

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Politik och demokrati