VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom värme, ventilation och sanitet.

Du får kunskaper om drift och underhåll av tekniska system. Du får förståelse för sambandet mellan teknik och energianvändning ur ett miljömedvetet perspektiv. Du kan, om du vill, även läsa till grundläggande behörighet för högskolestudier. 

APL-perioder

VVS- och fastighetsprogrammet omfattar minst 15 veckor APL fördelat över utbildningens samtliga 3 år. APL-perioderna är strukturerade på följande sätt:

Årskurs 1:

  • 1 veckas fältstudier

Årskurs 2:

  • Höstterminen, v45-50

Årskurs 2 – 3:

  • Vårterminen, v9-21

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 februari 2019