Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upphandling av ny lärplattform förskola

I augusti 2022 påbörjade utbildningsförvaltningen ett arbete för att upphandla en ny lärplattform för förskolan. Planen är att ha en ny upphandling klar som ska börja implementeras under hösten 2023.

Bakgrunden till upphandlingsarbetet är att utbildningsförvaltningens nuvarande avtal gällande lärplattform för förskolan upphör att gälla 2023-12-31. Förlängning av nuvarande avtal är inte aktuellt.

Under hösten har en arbetsgrupp genomfört ett arbete med behovsanalys och marknadsundersökningar, för att få en klar bild av vilken typ av lärplattform som önskas.

Vad händer nu?

Just nu är pågår en ansökningstid där intressenter/leverantörer kan ansöka om att få lämna anbud i upphandlingen av lärplattform för förskolan, utifrån Växjö kommuns kravspecifikation. Ansökningstiden stänger 19 december 2022. För de leverantörer som klarar kvalificeringskraven kommer fyra leverantörer väljas ut och få möjlighet att lämna ett anbud under början av 2023.

Under våren fortsätter upphandlingsarbetet där målet är att ha en "vinnare" av upphandlingen som kan presenteras i maj 2023.

Senast uppdaterad: 22 november 2022