Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Snart dags att söka sommarskola 2023

Går du eller ditt barn i årskurs 8 eller 9 i grundskolan och har svårt att nå målen i vissa ämnen? Mellan den 14–22 juni erbjuder Växjö kommun sommarskola till de elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra tid och hjälp att nå målen.

Sommarskolan äger rum på Elin Wägnerskolan och de ämnen som erbjuds är svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Sommarskolan är gratis och skolan bjuder på lunch och mellanmål.

Ansökan öppnar den 11 april och görs via kommunens e-tjänst senast den 15 maj. Innan ansökan görs till sommarskola behöver eleven prata med sin mentor eller den lärare eleven har i det ämne man vill läsa i sommarskola. Observera att man endast kan söka och välja ett ämne. Ansökan går till rektorn på skolan som beslutar om eleven ska erbjudas sommarskola.

Om eleven blir antagen till sommarskolan är närvaro obligatorisk. Vi erbjuder busskort till de elever som är berättigade till det.

Prövning för godkänt betyg

Under sommarskolan får du som gått ut årskurs 9 göra en prövning för att få ett godkänt betyg. En prövning innebär att du prövas mot alla mål i kursplanen, även om du klarat vissa mål tidigare. Ansökan till gymnasiet hanteras i huvudantagningen i slutet av juni.

Mer information om sommarskolan 2023

Senast uppdaterad: 3 april 2023