Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vinnare av landskapsvårdspriset 2022 är utsedd

Företaget Jonatan Landskapsvård tilldelas 2022 års landskapsvårdspris. Företaget tilldelas priset för sitt arbete med att sköta och förvalta samt föra vidare kunskap om skötsel av det småländska landskapet.

- Jonatan Landskapsvård driver arbetet med landskapsvård framåt, inte bara i Växjö kommun utan i hela Småland. Jag tycker det är väldigt bra att de på ett så fint sätt, för kunskap om landskapsvård vidare i samhället genom olika kurser, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jonatan Landskapsvård utför bland annat hamling, lövtäkt, frihuggning av gamla träd och bygger trägärdesgårdar, vilket bidrar till att behålla det karaktäristiska småländska landskapet. De håller även kurser i olika typer av traditionella hävdmetoder, till exempel lieslåtter. Genom det arbetet blir de en kunskapsbrygga i samhället om landskapsvård.

- I Växjö kommun har företaget bland annat utfört frihuggning och lieslåtter i naturreservatet Hågeryd. Det är viktigt för att både vårda och bevara det öppna kulturlandskapet men också för naturmiljön och den biologiska mångfalden, säger Sofia Käll-Karlsson, kommunekolog i Växjö kommun.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om landskapsvårdspriset. Priset är 20 000 kronor och kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

Om Växjö kommuns landskapsvårdspris

Senast uppdaterad: 3 mars 2023