Styrande dokument och rapporter

Här finns information och länkar till Gymnasieförordningen, likabehandlingsplan och andra styrande dokument och rapporter.

Biblioteksplan

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek hittar du under rubriken Relaterade dokument.

Drogpolicy

Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan. Drogpolicyn finns i Broschyren "Viktigt att veta".

Hantering av fusk

Rutiner för hantering av fusk finns i Broschyren "Viktigt att veta".

Definition av fusk

 • Att kopiera material eller plagiera utan att redovisa källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva sitt arbete.

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undervisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning kan skriftlig varning eller avstängning enligt skollagen 5 kapitlet 17§ komma i fråga.

Trygghet och studiero (inklusive Likabehandlingsplan)

Katedralskolans plan för trygghet och studiero utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen. Under rubriken Relaterade dokument längst ner på sidan kan du läsa Katedralskolans plan för Trygghet och studiero.

Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning

Gymnasieskolan styrs av läroplan och ämnesplaner. Under rubriken Relaterade länkar finns enlänk till Skolverkets webbplats där du kan ta del av Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolans ämnen.

Gå vidare till Skolverkets webbplats längst ner på den här sidan för att ta del av läroplan för gymnasiet samt ämnesplanerna.

Ordningsregler

Ordningsregler för de fem skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö hittar du genom att följa länken.

Tobaksfri skola

Katedralskolan verkar för en tobaksfri skola.

Vision

"Alla elever och anställda på Katedralskolan ska ha en god hälsa."

Katedralskolan arbetar för att vara en skola med hälsoprofil, där psykiskt och fysiskt välbefinnande är i fokus för en sund livsstil. God sömn, låg stressnivå, bra kosthållning, fysisk aktivitet och en frihet från alkohol, narkotika, tobak och doping är grunden.

Mål

"En tobaksfri skoltid."

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa under hela skoldagen samt vid övriga skolaktiviteter. Skolan ska vara en skyddande miljö som minskar risken att någon elev börjar röka.

Delmål

"Alla elever och anställda ska ha en tobaksfri skola."

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa inom skolans område.

Ämnesplan

Under rubriken Relaterade länkar finns länk till Skolverkets information om ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen. På Skolverkets webbplats finns information och ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen - sök rätt på det ämne som du vill veta mer om.

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023