VVS- och fastighetsprogrammet

På VVS- och fastighetsprogrammet får du en grundläggande utbildning för arbete med installation, drift och underhåll inom VVS- eller fastighetsbranschen. På programmet blandas teoretiska kunskaper med praktiska. Efter gymnasiet kan du till exempel jobba som VVS-montör, fastighetsskötare eller ventilationsmontör. Till år 2 väljer du inriktning.

Här lär du dig att arbeta praktiskt med service, underhåll, installation, drift och produktion inom VVS och fastighet. En viktig del av utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman, säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig dessutom att använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt. Inom utbildningen får du utveckla dina tekniska färdigheter, din förmåga att planera och utvärdera samt din förmåga att kommunicera och dokumentera.

Den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet är i ständig förändring och därför bör man i branschen vara flexibel och ha en bred teknisk kunskapsbas. Idag ser branschen dessutom din kapacitet att arbeta i lag, din flexibilitet och din problemlösningsförmåga som en viktig del av det dagliga arbetet.

VVS-montör

Inriktningen VVS-montör är skolförlagd med 17 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. Det krävs att du under gymnasietiden gör dig själv anställningsbar för att ha möjligheten att gå vidare som VVS-lärling efter din utbildning på gymnasiet. Att vara VVS-lärling innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde på en arbetsplats för att bli certifierad. Lärlingstiden är på 2 år.

Behörighet för högre studier

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram, men du kan läsa till kurser för att få grundläggande behörighet för högre studier. Detta gäller oavsett vilken inriktning du väljer.

Du kan genom utbildningen bli behörig till yrkeshögskola. Via yrkeshögskola kan du senare vidareutbilda dig till exempelvis fastighetstekniker, fastighetsingenjör och VVS-ingenjör. Du som vill läsa vidare på högskolenivå kan under gymnasieutbildningen genomföra högre nivåer i engelska och svenska/svenska som andraspråk för att skaffa dig grundläggande behörighet. Det finns även möjlighet att läsa särskild behörighet, exempelvis Matematik 2a, genom strategiska val inom ramen för individuellt valt ämne.

Relaterade dokument

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 juni 2024