Ge dina synpunkter i vår förskole- och skolundersökning

Varje år genomförs förskole- och skolundersökningen för att ta reda på hur barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Enkäterna riktar sig till både barn, elever och vårdnadshavare och är öppna att besvaras mellan 4 – 24 mars.

Elever från förskoleklass till gymnasiet samt barn på fritidshem besvarar enkäten under skoltid med stöd från lärare/pedagog. Alla svar är anonyma.

För vårdnadshavare till barn i förskola, årskurs F-6 och 7–9 samt i anpassad grund- och gymnasieskola finns det separata enkäter.

Enkäten är digital och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Frågorna går att få översatta till flera olika språk och tar runt tio minuter att besvara och svaren hjälper oss att få en bra nulägesbild av alla verksamheter – vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre.

Mer information samt länkar till alla enkäter

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Senast uppdaterad: 4 mars 2024