Förskole- och skolundersökning 2024

Varje år genomförs förskole- och skolundersökningen för att ta reda på hur barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Enkäterna riktar sig till både barn, elever och vårdnadshavare.

2024 års enkät är öppen mellan 4–24 mars och tar cirka 10 minuter att besvara. Alla svar är anonyma och gäller för alla kommunala förskolor och skolor samt fristående förskolor.

Enkäten till barn och elever besvaras under skoltid

Barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasiet besvarar enkäten under skoltid med stöd av lärare/mentor.

Enkäterna till vårdnadshavare

För vårdnadshavare till barn i förskola, årskurs F-6 och 7–9 samt i anpassad grund- och gymnasieskola finns det separata enkäter. Syftet med enkäterna är att få svar på hur vårdnadshavare upplever barnets skola/förskola kopplat till trygghet, stöd och stimulans.

Var noga med att välja rätt enkät vid länkarna nedanför. När du har kommit in på enkätens första sida kan du välja att få den översatt till det språk som passar dig bäst.

Senast uppdaterad: 4 mars 2024