Till dig med barn på Östregårdskolan

Mycket händer under skoltiden och ibland kan man som förälder ha frågor kring sitt barn, sitt föräldraskap eller känna oro för skolsituationen eller sitt barns mående. Kom och träffa våra skolsocionomer.

I Växjö kommun, inom Arbete och välfärd, finns sedan november 2021 en funktion som heter skolsocionom. I vårt arbete som skolsocionomer har vi möjlighet att stötta dig som förälder tillsammans med ditt barn och i samverkan med skolan på olika sätt vid behov. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn ska må bra.

Som skolsocionom arbetar vi på uppdrag av dig som förälder och ditt barn, utifrån era behov och önskningar för ert barns bästa. Vi har möjligheten att träffa er föräldrar, ditt barn eller hela familjen tillsammans. Vi som skolsocionom har tystnadsplikt och för ingen dokumentation i journal.

Om du som förälder har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap kan du i första hand vända dig till oss, Edit och Linda, som är nya skolsocionomer på Östregårdskolan.

Välkommen att kontakta oss!

Edit Bjerhag
Edit.Bjerhag@vaxjo.se
Telefon: 0470-433 67

Linda Emanuelsson
Linda.Emanuelsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-433 59

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 19 februari 2024