Kontakta Östregårdskolan

Kontaktuppgifter till personal på Östregårdskolan.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan.

Expeditionens öppettider

Måndag - Fredag klockan 07:45-16:00

Expedition

Siria (Lulu) Danielsson Nisteny
Telefon: 0470-439 74
E-post: sirianisteny.danielsson@vaxjo.se

Tillförordnad rektor

Christian Bjelk
Telefon: 0470-419 74
E-post: christian.bjelk@vaxjo.se

Biträdande rektor

Sofie Herbertson
Telefon: 0470-796085
E-post: sofie.herbertson@vaxjo.se

Rektor förskola

Kristina Jakobsen
Telefon: 0470-432 06
E-post: kristina.jakobsen@vaxjo.se

Vaktmästare

Leif Steen
E-post: leif.steen@vaxjo.se

Administratör

Li Andersson
Telefon 0470-415 01
E-post: li.andersson@vaxjo.se

Fritidshem

Maskrosen 1
Telefon: 0470-432 36

Maskrosen 2
Telefon: 0470-412 05

Näckrosen
Telefon: 0470-419 78

Fritids Frida
Telefon: 0470-431 91

Skolsköterska

Marianne Bengtsson
Telefon: 0470-419 75
E-post: Marianne.Bengtsson@vaxjo.se

Elevkoordinator

Stefanie Hängsel
Telefon: 0470-416 85
E-post: Stefanie.Hangsel@vaxjo.se

Kurator

Emelie Johansson
Telefon: 0470-79 63 33
E-post:Emelie.Johansson@vaxjo.se

Kök

Telefon: 0470-419 76

Bibliotek

Telefon: 0470-439 69

Föräldraförening

E-post: ostregardskolan@gmail.com

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 6 maj 2024