Fast Care - Kom In

Den sista mars 2024 avslutades det ESF-finansierade ukrainaprojektet Fast Care – Kom In.

I det länsövergripande projektet har 195 ukrainare deltagit och genom arbetsmarknadsaktiviteter har 56 av dem fått arbete. Många har också deltagit på friskvårdsaktiviteter.

I Kronobergs län finns det cirka 434 ukrainare över 18 år enligt massflyktsdirektivet, varav cirka 214 bor i Växjö. Dessa kommer nu succesivt att hänvisas till ordinarie kommunala verksamheter.

Till Medborgarkontoret i Växjö kan alla ukrainska invånare vända sig för att få hjälp med allmänna frågor.

Deltagare i projektet berättar om sin kompetens.

Bild på logotyp Europeiska socialfonden
Senast uppdaterad: 12 april 2024