Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-06-12

Anslås: 2018-06-05

Nedtages: 2018-06-27

Kommunfullmäktige 2018-06-12 - 2018-06-13 (budget)

Anslås: 2018-06-05

Nedtages: 2018-06-27

Kommunfullmäktige 2018-06-12

Anslås: 2018-06-18

Nedtages: 2018-07-10

Kommunfullmäktige (budget) 2018-06-12

Anslås: 2018-06-18

Nedtages: 2018-07-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05

Anslås: 2018-06-07

Nedtages: 2018-06-29

Kommunstyrelsen 2018-05-29

Anslås: 2018-06-12

Nedtages: 2018-07-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29

Anslås: 2018-06-12

Nedtages: 2018-07-04

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-06-14

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-07.pdf

Anslås: 2018-06-14

Nedtages: 2018-07-06

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-22

Anslås: 2018-06-11

Nedtages: 2018-07-04

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, 2018-06-11

Anslås: 2018-06-11

Nedtages: 2018-07-11

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2018-06-07

Anslås: 2018-06-11

Nedtages: 2018-07-03

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-06-14

Anslås: 2018-06-15

Nedtages: 2018-07-05

Nämnden för arbete och välfärds individustkott 2018-06-14

Anslås: 2018-06-18

Nedtages: 2018-07-09

Protokoll omsorgsnämnden 2018-05-23

Anslås: 2018-06-05

Nedtages: 2018-06-27

Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-07

Anslås: 2018-06-18

Nedtages: 2018-07-10

Protokoll TNAU 31 maj 2018

Anslås: 2018-06-05

Nedtages: 2018-06-27

Protokoll TNAU 18 juni 2018

Anslås: 2018-06-19

Nedtages: 2018-07-11

Protokoll TN 14 juni 2018

Anslås: 2018-06-20

Nedtages: 2018-07-12

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-30

Anslås: 2018-05-30

Nedtages: 2018-06-30

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-30

Anslås: 2018-06-04

Nedtages: 2018-07-04

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-30

Anslås: 2018-06-04

Nedtages: 2018-07-04

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-06-14.pdf

Anslås: 2018-06-15

Nedtages: 2018-07-15

Protokoll utbildningsnämnden 2018-06-14.pdf

Anslås: 2018-06-15

Nedtages: 2018-07-15

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-06-14

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-21

Protokoll utbildningsnämnden 2018-06-14

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-21

Protokoll valnämnden 2018-06-20

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-13

Överförmyndarnämnden 2018-05-22

Anslås: 2018-06-01

Nedtages: 2018-06-25

Protokoll 20180528

Anslås: 2018-06-07

Nedtages: 2018-06-29

Kungörelse Flyttade cyklar

Anslås: 2018-04-03

Nedtages: 2018-07-03

Kungörelse Flyttade fordon

Anslås: 2018-04-06

Nedtages: 2018-07-06

Styrelsemöte Samordningsförbundet Värend 2018-06-01

Anslås: 2018-06-14

Nedtages: 2018-07-05

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Politik och demokrati