Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25

Anslås: 2018-09-28

Nedtages: 2018-10-22

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Anslås: 2018-10-05

Nedtages: 2018-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02

Anslås: 2018-10-05

Nedtages: 2018-10-29

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-10-09

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-02

Byggnadsnämnden 2018-09-27

Anslås: 2018-10-04

Nedtages: 2018-10-26

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-26

Anslås: 2018-10-03

Nedtages: 2018-10-25

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2018-09-10

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-02

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2018-09-18

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-02

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-25

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-02

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-25 §103-104

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-02

Arbete och välfärds individutskott 2018-09-25

Anslås: 2018-09-25

Nedtages: 2018-10-17

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-09-28

Anslås: 2018-09-28

Nedtages: 2018-10-19

Arbete och välfärds individutskott 2018-10-05

Anslås: 2018-10-05

Nedtages: 2018-10-25

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-10-09

Anslås: 2018-10-15

Nedtages: 2018-11-09

Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-09-10

Anslås: 2018-09-20

Nedtages: 2018-10-22

Protokoll TNAU 27 september 2018

Anslås: 2018-09-28

Nedtages: 2018-10-19

Protokoll TN 27 september 2018

Anslås: 2018-10-02

Nedtages: 2018-10-24

Protokoll TNAU 11 oktober 2018

Anslås: 2018-10-16

Nedtages: 2018-11-07

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-09-25.pdf

Anslås: 2018-09-28

Nedtages: 2018-10-28

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-20

Anslås: 2018-09-28

Nedtages: 2018-10-28

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-09-12

Anslås: 2018-10-11

Nedtages: 2018-11-11

Utbildningsnämnden 2018-09-12 Protokoll.pdf

Anslås: 2018-10-12

Nedtages: 2018-11-12

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-10-03

Anslås: 2018-10-15

Nedtages: 2018-11-15

Utbildningsnämnden protokoll 2018-10-03

Anslås: 2018-10-15

Nedtages: 2018-11-15

Protokoll Valnämnden 2018-09-27

Anslås: 2018-10-08

Nedtages: 2018-10-30

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tekniska nämnden flyttade fordon 2018-07-20

Anslås: 2018-07-10

Nedtages: 2018-10-20

Information om kallelse till möte med VoB Kronoberg den 29 oktober

Anslås: 2018-10-03

Nedtages: 2018-11-01

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Politik och demokrati