Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07

Anslås: 2018-08-14

Nedtages: 2018-09-05

Granskning av detaljplan - NORRASTUGAN 2

Anslås: 2018-07-01

Nedtages: 2018-09-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-08-08

Anslås: 2018-08-08

Nedtages: 2018-08-30

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Valnämnden 2018-08-09

Anslås: 2018-08-16

Nedtages: 2018-09-07

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tekniska nämnden flyttade fordon 2018-07-04

Anslås: 2018-07-04

Nedtages: 2018-10-04

Tekniska nämnden flyttade fordon 2018-07-20

Anslås: 2018-07-10

Nedtages: 2018-10-20

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Politik och demokrati