Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Flyktingar från Ukraina får betyg efter studier i sfi

Ukrainska medborgare som vistas i Växjö kommun och som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att få betyg efter att de studerat Svenska för invandrare (sfi). Det beslutade nämnden för arbete och välfärd vid sitt sammanträde under gårdagen.

- Att lära sig svenska är en viktig nyckel till integration. Det gör det lättare att etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Det är också värdefullt för flyktingar från Ukraina att få betyg som gör att deras studier i svenska kan leda till fortsatta studier i framtiden, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Växjö kommun har sedan januari i år erbjudit flyktingar från Ukraina undervisning i svenska genom projektet Kronoberg Cares. Kommunen har nu, efter kontakt med Skolverket, fått beskedet att dessa personer enligt skollagen inte har rätt till utbildning inom sfi eller någon annan del av komvux. Men om en kommun som ändå har valt att erbjuda dessa personer utbildning inom sfi så omfattas de, precis som övriga elever, av skollagens bestämmelser om betygssättning med mera.

För att betyg ska kunna sättas behövs ett beslut av nämnden för arbete och välfärd.

- Många som kommit hit från Ukraina kan tänka sig en framtid i Sverige. Betyg öppna upp dörrar för utbildningar i framtiden och därmed också möjligheten att utbilda sig till yrken som efterfrågas här, säger Rizana Talic, förvaltningschef för förvaltningen arbete och välfärd.

Bakgrund

Ukrainska flyktingar omfattas av massflyktsdirektivet och det innebär bland annat att de inte har rätt till sfi. Under hösten 2022 beviljades Växjö kommun medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och startade projektet Kronoberg Cares för att kunna erbjuda flyktingar från Ukraina undervisning i svenska. Kronoberg Cares sker i samverkan mellan kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhult.

Senast uppdaterad: 9 februari 2023