Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Trygghetslarm fungerar igen - uppdatering 20.45

Larmsystemet är nu igång igen efter en omstart av leverantören. Tidigare har trygghetslarmen som omsorgstagare i Växjö kommun använder inte fungerat på grund av tekniska problem hos leverantören.

Klockan 20.45: Larmsystemet är nu igång enligt Careium som uppmanar alla användare att inte provlarma för att undvika ökad belastning. För säkerhets skull kommer Växjö kommun inatt att arbeta enligt plan med extra förstärkning och tillsyn under natten.

Problemen med trygghetslarmen har pågått sedan i natt och leverantören jobbar på att åtgärda problemet, men det är oklart när det kommer att vara åtgärdat. För att trygga omsorgstagarna som bor i kommunen har medarbetare kontakt med samtliga som har trygghetslarm, antingen via telefon eller hembesök. I vissa fall tas även kontakt med anhöriga.

I Växjö kommun är det cirka 1 800 omsorgstagare som har trygghetslarm.

Texten uppdateras.

Klockan 17.00: Problemen med trygghetslarmen kvarstår. Vid akuta och livshotande händelser, ring 112. Vid övriga ärenden, ta kontakt med din eller dina anhörigas hemvårdsenhet. Växjö kommun uppmanar anhöriga att ha regelbunden kontakt med sina närstående under tiden larmen inte fungerar.

Klockan 13.20: Problemen med trygghetslarmen fortsätter och leveratören jobbar fortfarande på en lösning. Det är fortsatt oklart när larmen förväntas fungerar som normalt. Växjö kommun förbereder därför med extra bemanning och beredskap för ikväll och i natt, för att fortsätta med extra hembesök och tillsyn för att trygga omsorgstagarna.

Klockan 10.20: Problemen med trygghetslarmen pågår fortfarande och levernatören jobbar på att starta om systemet. Det är oklart när larmen förväntas fungera som vanligt igen. Efter klockan 13.00 kommer en ny uppdatering om hur det går.


Senast uppdaterad: 24 mars 2023